מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Each and every first loss

    הפסד ראשון: סכום שיופחת מכל תשלום תביעה ושיבוא על חשבון המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד