מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Export credit insurance

    ביטוח אשראי יצוא: ביטוח של סיכון אשראי שקשור למכירה של סחורה לקונים במדינה אחרת.

    עבור לתוכן העמוד