מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Maximum liability

    חבות מקסימלית: סכום מקסימלי שחברת הביטוח מתחייבת לשלם בגין כל ההפסדים שקורים בתקופת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד