מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Percentage of cover

    אחוז החיסוי: אחוז מכל סכום הפסד מבוטח, שמפוצה ע"י חברת הביטוח.

    עבור לתוכן העמוד