מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Retained risk

    השתתפות עצמית בסיכון: החלק של ההפסד שאינו משופה ע"י חברת הביטוח ושהמבוטח סופג בגינו את ההפסד ללא זכות לשיפוי מצד כלשהו אחר.

    עבור לתוכן העמוד