מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Run off cover

    רצף ביטוחי, המשכיות חיסוי: המשך מתן חיסוי לסיכונים שהחלו לפני ביטול תקרת אשראי או לפני פקיעת פוליסה עד לקבלת תשלום או עד קרות אירוע ביטוח כתוצאה מהתממשות הסיכון המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד