מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Run in cover

    רצף ביטוחי בתחילת הביטוח: הכללה בחיסוי של יתרות העומדות לפירעון ע"י קונים בתאריך כניסת הביטוח לתוקף או ביום העמדת תקרת האשראי.

    עבור לתוכן העמוד