מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Third country risk

    סיכון מדינה שלישית: חשיפה לסיכונים פוליטיים וכלכליים במדינה אחרת ממדינת המבוטח או מדינת הקונה, בדר"כ מדינה שדרכה המשלוחים עוברים או שממנה הסחורה נשלחה או שהשרותים ניתנים.

    עבור לתוכן העמוד