מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Top up cover

    חיסוי משלים: חיסוי של הסכום העולה על תקרת האשראי שניתנה ע"י המבטח או חברת ביטוח אחרת.

    עבור לתוכן העמוד