מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Whole turnover policy

    פוליסת מחזור כולל: פוליסת ביטוח אשראי שמחסה את סך המכירות באשראי של המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד