מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Credit term

    תקופת אשראי: 1. התקופה אחרי משלוח או אספקת סחורה או אחרי מתן שרותים שבסיומה חשבוניות צריכות להיפרע, 2. תקופת הזמן שניתנת ע"י המבוטח לקונה לביצוע תשלום בגין סחורה שנשלחה או שרותים.

    עבור לתוכן העמוד