מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Due date

    מועד פירעון: תאריך שבו הקונה חייב לשלם את חובו בהתאם לחוזה המכירות או החשבונית.

    עבור לתוכן העמוד