מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Maximum pre-credit period

    תקופת סיכון טרום אשראי מקסימאלית: תקופת משלוח מקסימלית.

    עבור לתוכן העמוד