מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Payment term

    תקופת תשלום: 1. התקופה שאחרי משלוח או אספקת הסחורה או אחרי מתן שרותים, שבה חשבוניות אמורות להיפרע, 2. תקופת הזמן שנותן המבוטח לקונה עבור פרעון בגין סחורה שנשלחה או שרותים.

    עבור לתוכן העמוד