מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Short-term business

    עסקת טווח קצר: עסקאות שבמסגרתן המבוטח מעניק לקונה תקופת אשראי עד שנתיים.

    עבור לתוכן העמוד