מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Conversion and transfer risk

    סיכוני המרה והעברה של מטבע: 1. סיכון של הפרה ע"י ממשלת הקונה, של זכות חוקית של הקונה שהיתה קיימת קודם לכן לבצע תשלום בחשבונית עם מטבע ששונה מהמטבע שבמדינת הקונה, בכל שיעור של המרה, 2. סיכון פוליטי שנובע מארוע חיצוני מחוץ למדינת המבוטח אשר מונע או מעכב את תשלומי הקרן ע"י החייב לבנק המקומי.

    עבור לתוכן העמוד