מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Exchange risk

    סיכון המרה: תנודתיות במטבע הקונה לעומת מטבע אחר, אשר עלולה להשפיע על היכולת הפיננסית של הקונה לשלם את התחייבויותיו.

    עבור לתוכן העמוד