מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Insolvency

    פשיטת רגל: תהליך משפטי או מנהלי שבו בית המשפט או אדם או גוף שמונה ע"י בית המשפט, דן בשליטה או בפיקוח על נכסי ועסקי הקונה, למטרה של ארגון מחדש או סילוק חובו של הקונה או של שינוי מועדים, הסדר או עיכוב/השהיה של תשלום חובותיו.

    עבור לתוכן העמוד