מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Natural disasters

    אסונות טבע: התגלמותו של כח טבע שמעבר לשליטת המבוטח, הקונה, הערב או הממשלה.

    עבור לתוכן העמוד