מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Payment default

    חדלות פרעון (אי תשלום): כשלון של הקונה לשלם עבור סחורה שנשלחה או שרותים, ביום תשלום שנקוב בחשבונית.

    עבור לתוכן העמוד