מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Political risk

    סיכון פוליטי: 1. הסיכון שמדינה או קונה ממשלתי מונעים התממשות של עסקה או לא משלמים את התחייבויותיה בזמן. הסיכון שמעבר לטווח של קונה יחיד או מחוץ לאחריות של קונה יחיד, 2. הסיכון שמדינה מונעת התממשות של עסקה, 3. הסיכון שמדינה (של הקונים) נמצאת באי יכולת להעביר למדינה של מבוטח את הכסף ששולם ע"י קונים.

    עבור לתוכן העמוד