מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Post-shipment risk

    סיכון לאחר משלוח: סיכון של אי תשלום שמתעורר אחרי משלוח או אספקת הסחורה או השלמת מתן השרותים.

    עבור לתוכן העמוד