מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Protracted default

    אי תשלום מתמשך: כשלון של הקונה לשלם חוב חוזי בתקופה שהוגדרה וחושבה מיום תשלום החוב.

    עבור לתוכן העמוד