מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Waiting period

    תקופת המתנה: התקופה, שבדר"כ מתחילה מיום הפרעון של תשלום או הוראת התערבות, שבסיומה המבוטח רשאי להגיש תביעת ביטוח וההפסד מוערך.

    עבור לתוכן העמוד