מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Overdue account

    חשבון שזמן פרעונו עבר: התחייבות של הקונה שלא נפרעה במועד המוסכם.

    עבור לתוכן העמוד