מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Declaration of outstanding balances

    הצהרה של סכום יתרות פתוחות: פרוט וסכומים של חשבוניות פתוחות (שטרם שולמו) לקונים מבוטחים, בדר"כ בסוף החודש, המשמש כבסיס לחישוב פרמיה.

    עבור לתוכן העמוד