מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Declaration of turnover

    הצהרת מחזור: פרוט חשבוניות מחזור של הקונים, שמחוסות במסגרת הפוליסה, כבסיס לחישוב הפרמיה.

    עבור לתוכן העמוד