מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Deposit premium

    פיקדון פרמיה: הפקדת תשלום פרמיה מראש  שלגביה נעשית התאמה בעתיד להיקף מחזור או יתרות פתוחות בפועל.

    עבור לתוכן העמוד