מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Minimum premium

    פרמיה מינימלית: סכום פרמיה מינימלי שישולם כל תקופה ספציפית בלי קשר לנפח מחזור מוצהר במאזנים.

    עבור לתוכן העמוד