מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    No claims bonus

    הנחת פרמיה בהעדר תביעות: סכום או אחוז שניתן למבוטח כהפחתה מהפרמיה בה הוא חייב, בהסתמך על קצובת התביעות שבפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד