מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Collateral

    ערבות, בטוחה: נכסים, זכויות או ערבונות שמובטחים כהגנה ע"י הקונה או צד ג' מטעם הקונה, עבור הרחבה של אשראי ע"י המבוטח לקונה.

    עבור לתוכן העמוד