מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Collections costs

    עלויות גבייה: העלויות שנוצרות בגין מניעת או הקטנת ההפסד או בגין גביית סכום החוב מהקונה.

    עבור לתוכן העמוד