מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Recoveries (salvage)

    שבוב, גבייה חוב: הכנסה/תקבול שמתקבל מהקונה או צד ג' בין אם לפני או אחרי שאושרה תביעה לשיפוי.

    עבור לתוכן העמוד