מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Asset-backed securities

    ניירות ערך מגובי נכסים: מימון של חברות על ידי שוק ההון באמצעות ניירות מסחריים (ניירות ערך) שנמכרים ע"י מיזם למשקיעים, מגובה בנכסים או זכויות לחוב.

    עבור לתוכן העמוד