מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Excess of loss

    ההפסד העולה: ביטוח, חיסוי או מתן שיפוי מעבר לסכום ההפסד הראשון שנספג ע"י המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד