מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Quota-share treaty

    ביטוח משנה לתיק סיכונים: ביטוח משנה עבור מכלול סיכונים שמבוטחים ע"י מבטח ראשי ושבמסגרתו הסיכון מתחלק על בסיס אחוזי (פרו-רטה) בין מבטח ראשי לבין מבטח משנה, בניגוד לחלוקת הפסדים לפי שכבות.

    עבור לתוכן העמוד