מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Claims ratio

    יחס תביעות: תשלומי תביעות והוצאות ביחס להכנסות מפרמיה.

    עבור לתוכן העמוד