מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Contingent liability

    התחייבות תלויה: התחייבות של צד אחד כלפי צד אחר המותנית בהתרחשות אירועים מסויימים.

    עבור לתוכן העמוד