מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Cost ratio

    יחס עלות (יחס חיתום, יחס הוצאה): סכום הוצאות חיתום, כולל עלות עבור מידע אשראי, ביחס להכנסות מפרמיה.

    עבור לתוכן העמוד