חזון אשרא

  חזון

  ביחד עם שותפנו העסקיים, היצואנים, אגף החשב כללי, מינהל סחר חוץ
  והמערכת הבנקאית נחתור באופן ייזום לקידום היצוא והכלכלה הישראלית באמצעות:

  • מתן פתרונות ביטוח אשראי ללקוחותינו בתנאים ברי תחרות לתנאים הניתנים ליצואנים בחו"ל
  • פיתוח מוצרים חדשים בהתאם לדרישות השוק
  • ניהול הסיכונים במסגרת ערבות המדינה באופן מושכל
  • הענקת שירות מקצועי מהיר ויעיל
  • העצמת המשאב האנושי בחברה וטיפוח סביבת העבודה
  עבור לתוכן העמוד