חדשות ופרסומי אשרא

  הסכם ביטוח משנה חדש יאפשר ליצואנים לקבל מימון בחו"ל

  1/06/2002


  החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ (IFTRIC), הפועלת במסגרת משרד התמ"ס, הוכרה כמבטח משנה של המוסד לביטוח השקעות של הבנק העולמי (MIGA) בביטוח השקעות ישראליות בפרויקטים ארוכי טווח במדינות מתפתחות בחו"ל. תנאי הביטוח של ,MIGA הכוללים גם חיסוי במקרה של הפרת חוזה ע"י המדינה המארחת והרחבת תקופת הביטוח ל 10-15 שנים, יאפשרו ליצואנים ישראלים לראשונה לקבל מימון ממוסדות פיננסיים בחו"ל.

  ביטוח השקעות נועד למנוע אובדן השקעה עקב שיבושים במדינת היעד, כגון הלאמת פרויקט, מלחמה, הפיכה, פעולות איבה, חקיקה ואי כיבוד הסכמים המונעים העברת כספים לחברה המשקיעה.

  MIGA, הגוף האחראי מטעם הבנק העולמי על ליווי וחיסוי השקעות במדינות מתפתחות, הוקם ב- 1988, והוא היום המוסד העיקרי המסייע להשקעות במדינות אלה. היקף תיק הביטוח של MIGA הוא כ- 5.5 מיליארד דולר. קשריו של הבנק העולמי והשפעתו הנרחבת במדינות המתפתחות מעניקים למוסד הביטוח מטעמו יתרון במקרה של קשיים כלכליים במדינות הללו. מאז שנוסד, היקף התביעות ששולמו ע"י MIGA הסתכם בפחות מ- 10 מיליון דולר.

  "בבחירה ב - MIGA נלקחו בחשבון מוניטין הבנק העולמי, קשריו והשפעתו במדינות המתפתחות" אומר מנכ"ל IFTRIC, אורי ברנשטיין. "גיבוי של הבנק העולמי יאפשר לראשונה ליצואנים ישראליים לקבל סיוע במימון ממוסדות פיננסיים בחו"ל ויסייע להם לפדות השקעות במדינות מתפתחות. שיתוף פעולה זה מאפשר הן הקלה בתנאי הפוליסה בעבור היצואן הישראלי, והן הקטנת הסיכון ש- אשרא לוקחת על עצמה".

  החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, מפעילה זה כמה שנים תוכנית לביטוח השקעות הון בחו"ל, בכלל זה במדינות מתפתחות. באחרונה התפתח מאוד ענף ביטוח סיכוני הסחר עקב שינויים שחלו בכלכלה העולמית בכלל ובסחר העולמי בפרט. המוסדות העיקריים הפועלים בתחום זה הם: MIGA - המוסד לביטוח השקעות של הבנק העולמי, COFACE - החברה הצרפתית לביטוח סחר חוץ, EDC - החברה הקנדית לביטוח סחר חוץ ו- OPIC - המוסד לביטוח השקעות מטעם הממשל האמריקני.

  ליצואן - חדשות סחר חוץ

  עבור לתוכן העמוד