חדשות ופרסומי אשרא

  ביצוע עסקאות בסין במסגרת הפרוטוקול הפיננסי השני

  4/04/2005

  הפרוטוקול הפיננסי השני נחתם בנובמבר 2004 בין משרדי האוצר הישראלי והסיני והוא מגדיר מחדש את תנאיו של הפרוטוקול הפיננסי בין המדינות. בין הישגי הפרוטוקול הפיננסי השני ניתן למנות את קיומן של שלוש אפשרויות למימון (במקום אפשרות אחת בפרוטוקול הראשון) – ל- 7, ל- 10 ול- 12 שנים, הגדלת הריבית הקבועה המשולמת ע"י הלווה הסיני, הורדת קריטריון הסכום המינימאלי לזכאות למימון ל-12 שנים ובנוסף הרחבת מסגרת הפרוטוקול ב- 200 מיליון $.

  אנו מקווים שהתנאים החדשים והמשופרים יתרמו להמשך הצלחתו של הפרוטוקול הפיננסי והרחבתו לסקטורים רבים.

  רקע

  מענה לבקשות רבות של יצואנים לביטוח ומימון עסקאות בסין, הכרוכות במתן אשראי לטווח בינוני וארוך, ובמטרה להקל על תהליך ביצוע עסקאות ולפתח כלי לקידום היצוא לסין, נחתם בשנת 1994 הסכם בין משרדי האוצר הישראלי והסיני ובשיתוף IFTRIC. הסכם זה (הפרוטוקול הפיננסי הראשון) מסדיר את מהלך ביצוע עסקאות היצוא לסין ומימונן באמצעות קווי אשראי בינ-בנקאיים. מאז חתימת הפרוטוקול בוטחו ומומנו עשרות עסקאות בהיקף מצטבר של למעלה מ- 250 מיליון $ כתוצאה מביקוש הולך וגובר למוצר זה.

  הסכמי מסגרת

  במהלך שנת 2003 הורחבה מסגרת הפרוטוקול הפיננסי הראשון באופן משמעותי וב-2004 כאמור, נחתם הפרוטוקול הפיננסי השני, המשפר באופן ניכר את תנאי הפרוטוקול הקודם. בהתבסס על תנאי הפרוטוקול הפיננסי, נחתמו הסכמי הלוואה כלליים בין בנקים סיניים ובנקים ישראליים (הסכמי מסגרת), הקובעים את התנאים והתהליכים למתן הלוואה ספציפית למימון עסקת יצוא. ניתן לממן עסקאות יצוא במסגרת הפרוטוקול בבנקים הבאים: בנק הפועלים, בנק לאומי, BNP PARIBAS, HSBC – הבנקים המלווים.
  הבנקים הסיניים שחתמו על הסכמים עם הבנקים המלווים הינם: Bank of China, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, Agriculture Bank of China, China Construction Bank and Export and Import Bank of China – הבנקים הלווים.

  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי לייצוא מישראל לסין במסגרת אחד מהסכמי המסגרת שנחתמו בין הבנקים, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בסין ובישראל. במסגרת הסכם ההלוואה הספציפי יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  לבנק סיני (הלווה).
  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בסין.
  3. לאחר קבלת הסחורה לשביעות רצון הקונה יבקש הבנק הסיני מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה. 
  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את הבנק הסיני (הלווה) בסכום ההלוואה על פי תנאיי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה).
  5. IFTRIC מבטחת את החזר ההלוואה ע"י הבנק הסיני בתמורה לקבלת דמי ביטוח. 


  מבנה המימון

  מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

  1. מסגרת הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תועמד במשיכה אחת שתתבצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור 1.5% לשנה.
   החזר הקרן: 12 חודשים ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   תשלומי הריבית: בחודשים ה-6 וה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  2. מסגרת ההלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור מבין שלוש אפשרויות מימון בהתבסס על הקריטריונים הבאים: 
  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 1 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרות מימון A או   A-1 בלבד.
  • פרויקטים בסכום שבין 1 מיליון $ ל- 5 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A, A-1 , B, או B-1.
  • פרויקטים בסכום העולה על 5 מיליון $ זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A, A-1 או B, B-1 או C, C-1.


  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי לייצוא מישראל לסין במסגרת אחד מהסכמי המסגרת שנחתמו בין הבנקים, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בסין ובישראל. במסגרת הסכם ההלוואה הספציפי יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  לבנק סיני (הלווה).
  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בסין.
  3. לאחר קבלת הסחורה לשביעות רצון הקונה יבקש הבנק הסיני מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה. 
  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את הבנק הסיני (הלווה) בסכום ההלוואה על פי תנאיי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה).
  5. IFTRIC מבטחת את החזר ההלוואה ע"י הבנק הסיני בתמורה לקבלת דמי ביטוח. 


  מבנה המימון

  מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

  1. מסגרת הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תועמד במשיכה אחת שתתבצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור 1.5% לשנה.
   החזר הקרן: 12 חודשים ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   תשלומי הריבית: בחודשים ה-6 וה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  2. מסגרת ההלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור מבין שלוש אפשרויות מימון בהתבסס על הקריטריונים הבאים: 
  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 1 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרות מימון A בלבד.
  • פרויקטים בסכום שבין 1 מיליון $ ל- 5 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A, או B.
  • פרויקטים בסכום העולה על 5 מיליון $ זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A או B, או C.

  אפשרויות המימון
   
  להלן אפשרויות המימון במסגרת ההלוואה לטווח ארוך:

  אשראי  ל- 7 שנים (A, A-1):

  אפשרות מימון A:
  תקופת המימון: 7 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
  תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 12 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: 3.2% לשנה.
  תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.

  אפשרות מימון B:
  תקופת המימון: 10 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
  ההלוואה תוחזר לא יאוחר מ-10 שנים ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי לפי שני השלבים הבאים:
  שלב א': 70% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  שלב ב': 30% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים שהראשון שבהם יוחזר בחודש ה-66 מיום חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: 2.5% לשנה.
  תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.

  אפשרות מימון C:
  תקופת המימון: 12 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
  תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 22 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה:  3.5% לשנה. 
  תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.

  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן

  בגין כל סכום שיועמד במסגרת הלוואת המקדמה ובמסגרת ההלוואה לטווח ארוך ישלם היצואן הפרשי ריבית שבין עלות מקורות המימון של הבנק בתוספת מרווח הבנק לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה.
  במסגרת הלוואת המקדמה: ההפרש בין העלות לבנק (ריבית ניידת על בסיס לייבור לתקופה הרלוונטית המתאימה בתוספת מרווח הבנק) לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה (ריבית קבועה של 1.5% לשנה).
  במסגרת ההלוואה לטווח ארוך: ההפרש שבין עלות לבנק (ריבית לייבור לתקופה הרלוונטית בתוספת מרווח הבנק) לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה בגין ההלוואה לטווח ארוך (בכפוף לתנאי אפשרות המימון בעסקה).
  ההתחשבנות בגין הפרשי הריבית בין היצואן לבין הבנק אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י IFTRIC.

  תנאי החיסוי ודמי הביטוח
   
  IFTRIC מציעה תנאי ביטוח משופרים לביטוח ומימון עסקאות בסין וזאת על מנת לסייע ליצואן ולבנק המממן את העסקה לעמוד בדרישות הצד הסיני להכללת העסקה במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
  ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (בכפוף לתנאי אפשרות המימון).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 40% ו-15% בהתאמה יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה.
  דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים כאחוז מכל משיכה או מראש וכתנאי לביצועה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות בסין נמוכים בכ-35% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות במדינות דומות. 

  אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני.
  2. הפנייה ל-IFTRIC  תיעשה כמקובל ע"י טופס הבקשה הראשוני לביטוח.
  3. לאחר אישור העסקה יישלח ליצואן אישור עקרוני התקף ל-3 חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאיי החיסוי והשלבים הבאים למימוש העסקה.
  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

  מאחר ומדובר בהלוואות בין מדינות בתנאים מועדפים, נהג הצד הסיני להעניק עד היום, פטור מתשלום מכס ומע"מ על ציוד שיובא במסגרת הפרוטוקול, פרט לרשימה קצרה של מוצרים.

  לפרטים נוספים נא צרו קשר עם אגף חיתום וביטוח או עם אגף השיווק 03-5631700

  עבור לתוכן העמוד