חדשות ופרסומי אשרא

  לראשונה יבוטחו עסקאות יצוא גם במדינות המערב - תכנית חדשה לביטוח סיכונים מסחריים

  2/12/2003


  לאור זיהוי ביקוש גובר והולך לביטוח עסקאות כנגד סיכון מסחרי (שאינו מדיני), באשראי לטווח בינוני וארוך (מעל שנה), פיתחה החברה כלי ביטוחי משופר - התוכנית המסחרית המורחבת.

  התוכנית החדשה מרחיבה את תנאי התוכנית הקודמת שהוצעה עד כה ליצואנים. חידוש מהותי בתוכנית הוא שלראשונה יבוטחו עסקאות במדינות המדורגות 1 (מדינות מפותחות)! בנוסף, עודכנו סכומי המינימום והמקסימום לעסקה והוגדל שיעור החיסוי. התוכנית החדשה תרחיב את טווח העסקאות והעסקים שיוכלו ליהנות מכיסוי של ביטוח סיכוני סחר חוץ.

  גיבוש התוכנית המסחרית הוא תוצר ישיר של ניתוח צורכי היצואנים ונעשה על בסיס הצורך הגדל של ספקים להעניק ללקוחותיהם אשראי לטווח ארוך יותר לאור התחרות הגוברת ועל רקע התפתחויות כלכליות גלובליות, בהן המיתון העולמי ותהליכי ההפרטה במדינות מתפתחות.

  מהם הסיכונים המחוסים בביטוח מסחרי?
  • פשיטת רגל של החייב.
  • אי התשלום מתמשך של החייב (למעט סכסוך מסחרי).
  תנאים בסיסיים לביטוח:
  • תנאי סף – עמידה בכל תנאי הסף לביטוח עסקה הנהוגים ב- אשרא (מרכיב ישראלי, מקדמה, תק' אשראי וכו').
  • קבלת מידע על החייב – לצורך ניתוח איתנותו הפיננסית של החייב, אנו נדרשים למידע רב ככל שניתן על החייב וסביבתו העסקית. דו"חות כספיים באנגלית ל-3 השנים האחרונות, מבוקרים ומבוארים, עפ"י כללי החשבונאות המקובלים, הינם תנאי מקדים לבחינת העסקה בחברה.
  קריטריונים עיקריים:
  • מדינות מבוטחות – תוכנית הביטוח תקפה בכל מדינות העולם בהם מעניקה החברה כיסוי ביטוחי.
  • שיעור החיסוי המסחרי – עד 90% חיסוי בהתאם לטיב החייב.
  • סכום המינימום לעסקה – בוטל סכום המינימום הקודם.
  • סכום המקסימום לעסקה – הסכום תלוי בדירוג המדינה, בהתאם לתקרה שנקבעה למדינה הספציפית ובכפוף לניתוח איתנותו הפיננסית של החייב:

  מדינות בדרגה 1

  מדינות בדרגה 2-5

  מדינות בדרגה 6-7

  40 מ'$

  20 מ'$

  15 מ'$

  • תקופת האשראי – משנה ועד 5 שנים אשראי. מקרים חריגים ייבחנו לגופם.
  • כל עסקה תיבחן לגופה ותאושר בהתאם לנוהלי החברה.

  לפרטים נוספים:

  דודי קליין - מנהל אגף טווח בינוני וארוך: 03-5631715
  אסתי טננוורצל - חתמת, אגף טב"א: 03-5631737
  מריה קופמן - חתמת, אגף טב"א 03-5631726

  עבור לתוכן העמוד