חדשות ופרסומי אשרא

  ייצוא בטוח

  29/12/2002


  אי הוודאות הכלכלית כהגלובלית וחוסר יציבות פוליטית באזורים שונים בעולם מחייבים יצואנים ישראליים לכלכל את צעדיהם בתבונה ולמזער ככל האפשר את הסיכונים אליהם הם נחשפים.
  החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ,IFTRIC, התומכת בכ- 80% מהיצוא הישראלי למדינות מתפתחות, בהן ברזיל, תורכיה, וונצואלה, רומניה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן ואחרות, מסייעת להם להתגבר על סיכונים אלה ולמזער אותם.

  ניהול פעילות עסקית בחו"ל, בעיקר במדינות מתפתחות, חושף את היצואנים הישראליים לסיכונים פוליטיים וכלכליים. "בעבודה מול מדינות אלה, שחלקן סובלות מחוסר יציבות פוליטית, הסיכון בשינויי שלטוני שיוביל אחריו הלאמת נכסים, עצירת תשלומים וכדומה, חייב להילקח בחשבון", אומר מנכ"ל החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ (IFTRIC), אורי ברנשטיין. "סיכונים כלכליים כמו פשיטת רגל של חברה או חדלות פירעון של מדינה שהיא צד לעסקה אינם בלתי הגיוניים וחייבים לשמש ברקע בתהליך קבלת החלטות עסקיות של יצואן.", הוא מוסיף.

  החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ פועלת במסגרת משרד התמ"ס מאז 1957 ומשמשת כלי בידי ממשלת ישראל לקידום היצוא לחו"ל, הכנסת מטבע חוץ לארץ ולהמרצת המשק. על רקע זה החברה מסייעת ליצואנים ישראלים בגיבוש פתרונות ביטוח מגוונים למזעור סיכונים ובסיוע בקבלת מימון שיאפשר להם להתחרות בתנאים שווים ואף מועדפים על מקבליהם בחו"ל.

  החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, תומכת כיום בכ- 10% מכלל היצוא של מדינת ישראל (ללא יהלומים) ובכ- 80% מפעילות היצוא למדינות מתפתחות, בהן ברזיל, תורכיה, וונצואלה, רומניה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן ואחרות. מוצרים עיקריים של החברה הינם ביטוח אשראי בעסקאות ייצוא לטווחי זמן בינוני וארוך - משנה עד 10 שנים ומתן ביטוח להשקעות. הביטוח ניתן בד"כ למערכת הבנקאית המממנת את היצואנים הישראלים, באופן שבו היצואן הישראלי מקבל את תמורת העסקה מייד עם אספקת הטובין והשירותים עליהם התחייב בעסקה, ללא תלות במועד החזר האשראי על ידי הקונה בחו"ל.

  למול ההאטה המדווחת ביצוא מישראל, רשמה החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2002 גידול של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהיקף הכספי של עסקאות יצוא לביטוח, אשר הגיע לכ- 840 מיליון דולר. אם יתממשו עסקאות אלה, תובטח העסקתם של כ- 6,000 עובדים בתעשייה הישראלית, מעריכים בחברה.

  התפלגות האישורים למדינות הייתה כמפורט: אוזבקיסטאן (18%), הרפובליקה הדומיניקאנית (15%), סין (9%), קוסטה-ריקה (9%), ונצואלה (7%), אזרבייג'אן (6%), פרו (6%), פיליפינים (5%), רומניה (5%), קרואטיה (5%), רוסיה (3%) ומדינות אחרות.

  סך החשיפה של החברה בגין עסקאות יצוא ישראליות המבוטחות על ידה עומד על כ- 780 מיליון דולר. סיוע זה מאפשר ביצוע עסקאות יצוא ישראליות בהיקף של כ- 1.5 מיליארד דולר, על פי ההתפלגות האזורית להלן: אמריקה הליטנית 34% - מזרח אירופה 19% - מזרח אסיה 15% - מדינות חבר העמים 11% - אחרים 21% -


  תמורה מיידית - אשראי לטווח ארוך
  הרעיון שבבסיס ביטוח האשראי הוא בעיקר ממזעור הסיכון העסקי באופן של קבלת תשלום עבור המוצרים מהקונים בחו"ל וקבלת מימון עבור כל אותן השקעות. ביטוח ההשקעות נועד למנוע אובדן השקעה כתוצאה מאירועים לא צפויים במדינה המארחת, דוגמת הלאמת פרויקט, אי כיבוד הסכמים מצד המדינה המארחת, מלחמה, הפיכה או פעולות איבה, אירוע מדיני, חקיקה, המונעים העברת כספים לחברה המבוטחת ועוד. מאחר שמדובר בביטוח אשראי לטווח ארוך, הרלבנטיות שלו היא בעיקר עבור יצואנים העוסקים בפרויקטים ארוכי טווח, ולכן מרבית הלקוחות נמנים על סקטורים כגון ציוד תקשורת, ציוד רפואי, אלקטרוניקה, תעשייה ביטחונית, תשתיות, בנייה, טלפוניה וכדומה.

  החיסוי הביטוחי שמספקת החברה הוא בשיעור של עד 95% כנגד הסיכונים הפוליטיים ו- 70% כנגד הסיכונים המסחריים. סיכון פוליטי מוגדר כמלחמה , הפיכה , מהומות , הפקעה, הלאמה, החרמה או הגבלות על המרת מטבע חוץ או העברתו. סיכונים מסחריים הינם בד"כ פשיטות רגל או אי תשלום מתמשך. היצואן אינו נדרש להציג בטחונות, כי הביטוח הינו על הסיכון מצידו של מזמין הסחורה, ולמעשה מרכיבי הביטוח נקבעים לפי רמת הסיכון שלו, כשהוא חייב להיות בעל יכולת פיננסית מוכחת. החברה מקפידה על ביטוח עסקאות בהן מרכיב היצוא ישראלי הינו 60% לפחות."יזם הפועל בחו"ל תוך שימוש בכוח עבודה מקומי וחומרים מקומיים, אינו נחשב ליצואן ע"פ ההגדרות שלנו. ביטוח האשראי שלנו מתייחס רק לחלק הישראלי בפרויקט", אומר ברנשטיין.


  מחפשים סיכונים
  "בשונה ממוסדות בנקאיים שמגיבים בחדות למשברים ועשויים מיידית להפסיק מימון או מתן ערבויות, יתרונה של החברה ניכר דווקא בעיתות אלה. למעשה, אנו פעילים כרגע רק במקומות בהם יש סיכונים וסיכוי לתביעות, חשש לאי כיבוד הסכמים ולאי העברת כספים. אם אין סיכון, אין בנו צורך". אומר ברנשטיין.

  בעת חתימת עסקה בחו"ל, קבלת התמורה אינה מובטחת, מה שהופך את ביטוח האשראי להכרח, בעיקר בהיותו ערבות בנקאית למסגרת אשראי. "אישור מטעמנו לעסקה משמעו קבלת מימון לעסקה " אומר ברנשטיין. קבלת ערבות של החב' הישראלית לסיכוני סחר חוץ מהווה פתרון זמין ונוח למקבלי אשראי בנקאי בבואם להתממן על חשבון ייצוא סחורות לחו"ל.


  לא רק ביטוח
  "תרומתנו ליצואן אינה מסתכמת בביטוח העסקה", אומר ברנשטיין, "למעשה אנו תומכים בעסקה כבר מתחילת תהליך גיבושה. היצואנים יכולים להתייעץ אתנו, לברר מה אנחנו יודעים על חברות שונות, או על סיכונים במדינות אליהן הם מתכננים להיכנס ולהיעזר בגיבוש פרטי העסקה. מידע רב מצטבר אצלנו, ובנוסף אנו מקיימים קשר עם החברות המקבילות לנו בעולם, ויכולים לפנות אליהן במקרה הצורך.

  "אנשי המחלקה הכלכלית של החברה עוקבים אחר ההתפתחויות בעולם, אירועים כלכליים, פוליטיים ואחרים ומספקים ללא תשלום מידע אמין ומעודכן ליצואנים. עבודת המחלקה מתבססת על מקורות מידע רבים - גלויים וחסויים, בהם משרדי ממשלה, גופים פיננסיים בינלאומיים וחברות ביטוח אשראי מקבילות בעולם. על סמך מידע זה מדורגות מדינות היעד לרמות סיכון על פי סולם בן 8 דרגות. ככל שהדירוג גבוה יותר, כך רמת הסיכון גבוהה יותר. בדירוג 1 נמצאות המדינות בעלות סיכון פוליטי וכלכלי נמוך ביותר עד אפסי. בקטגוריה זו נמצאות מדינות דמוקרטיות בעלות תעשייה ותשתיות מפותחות, כלכלה מגוונת, רמת הכנסה גבוהה לנפש, ושוק מקומי רחב. במרבית המקרים, מדינות אלה הנן בעלות השפעה פוליטית וכלכלית מובהקת בזירה הבינלאומית, אולם גם במדינות אלו יש מקום לבחון את הצורך לרכוש ביטוח להבטחת מחויבותם של קונים מסחריים. מדינות שאינן זכאיות לביטוח בשל רמת הסיכון גבוהה ביותר, מדורגות 8. בין מדינות אלה מצויות כיום קונגו, אקוודור, הונדורס, גרוזיה, אוקראינה, ואחרות שאינן מאושרות לביטוח, בשל סיכונים פוליטיים וכלכליים גבוהים, אי פירעון של חובות מול החברה או כשמדובר במדינות להן אין למדינת ישראל יחסים דיפלומטיים. החברה מפרסמת מידע על מדינות הכולל גם את דירוגי הסיכון באתר האינטרנט שלה, הפתוח לכל (www.ashra.gov.il).


  שיתופי פעולה עם גורמי הביטוח והבנקאות הגדולים
  "כחלק מאסטרטגיית החברה לשיפור יכולת התחרותיות של היצואן הישראלי בעולם, אנו יוזמים שיתופי פעולה עם חברות ביטוח וגורמים מובילים בתחום ברחבי העולם", אומר ברנשטיין. במהלך השנה האחרונה נחתמו הסכמי שיתוף פעולה לביטוח משנה עם שני גורמים בינלאומיים רבי עוצמה:MIGA , ארגון ביטוח של הבנק העולמי, ועם חברת הביטוח הגלובלית השנייה בגודלה בעולם, ZURICH.

  "MIGA הוא הגוף האחראי מטעם הבנק העולמי על ליווי וחיסוי השקעות במדינות מתפתחות וקבלת גיבוי של הבנק העולמי מהווה כרטיס כניסה של יצואנים ישראליים בקבלת סיוע מימוני ממוסדות פיננסיים בחו"ל ובפדיית השקעות במדינות מתפתחות. על בסיס הסכם זה, מומנה עסקת יצוא ישראלית של חברת ECI TELECOM בברזיל להקמת תשתית טלפוניה בהיקף של 100 מיליון דולר", אומר ברנשטיין. לדבריו, "ההסכם עם ZURICH מציע ליצואן הישראלי שירות של ONE STOP SHOP לכיסוי מימון של 100% מהעסקה ופותר בכך את הצורך בגיוס כמה חברות ביטוח לקבלת כיסוי ביטוחי מלא."

  מתוך זיהוי השוק הרוסי כיעד לפעילות יצוא ענפה, החברה חתמה בסוף נובמבר על הסכמי שיתוף פעולה עם שני הבנקים הגדולים במדינה, שהינם בבעלות חלקית או מלאה של הבנק המרכזי הרוסי: SBERBANK (סברבנק), ו- VNESHTORGBANK (ונשטורג-בנק), שנועדו לקדם אפשרויות חדשות ליצוא הישראלי ברוסיה. הסכמים אלה יאפשרו קבלת מימון מיידי בעסקאות אשראי לטווח בינוני וארוך מהבנקים הרוסיים, כנגד ביטוח העסקאות על ידי החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ.

  "הסכמי שיתוף הפעולה שנחתמו בין החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ לבין הבנקים הרוסיים הגדולים מהווים מרכיב משמעותי בתשתית הנדרשת ליצואנים ישראלים ליטול חלק בהתעוררות המאפיינת את השוק הרוסי ולהגדיל את היצוא למדינה חשובה זו", סבור ברנשטיין, על רקע העובדה שרוסיה מוגדרת באחרונה כמדינת יעד להרחבת היצוא הישראלי בזכות שיעורי הצמיחה המרשימים והעודף התקציבי שהיא מציגה.

  עיתון "הארץ"

  עבור לתוכן העמוד