חדשות אשרא

  אשרא תתמוך בעסקאות Project Finance

  5/04/2006

  Project Finance הינה שיטה נפוצה למימון פרויקטים מקומיים ובינלאומיים. בשיטה זו, מוקמת חברת פרויקט (Special Purpose Vehicle- SPV), לרוב לצורך מטרה מוגדרת ויחידה, שהינה ישות חוקית עצמאית, הממומנת הן באמצעות הון עצמי מחברה ספונסורית אחת או יותר והן באמצעות חוב (הלוואה או אג"ח), המוחזר למלווה על ידי חברת הפרויקט, לרוב ללא זכות חזרה לספונסרים (Non-recourse Debt). האפשרויות למימון באמצעות Project Finance הינן מגוונות וכוללות שיטות כגון BOT - Build Own and Transfer ו- BOO - Build Own and Operate, אשר יושמו בפרויקטים שונים בארץ ובעולם.

  בניגוד לדעה הרווחת כי Project Finance הינה תופעה חדשה יחסית, מדובר בשיטה עתיקת יומין, בת מאות אם לא אלפי שנים. חברות פרטיות, השתמשו לאורך ההיסטוריה ב-Project Finance לצורך מימון פרויקטים תעשייתיים, כגון מכרות, צנרת, בניית מסילות רכבת ושדות נפט. במהלך שנות ה-90 החלו חברות פרטיות לממן גם פרויקטי תשתיות כגון כבישי אגרה, תחנות כח ומערכות טלקומוניקציה. מאז ועד היום גדלה ההשקעה העולמית באמצעות Project Finance מידי שנה, למעט בשנים 1998 (שנת המשבר הפיננסי באסיה) ו - 2002 (בעקבות המיתון העולמי) והגיעה בשנת 2004 ל – 234 בליון דולר.

  ממחקר של הבנק העולמי עולה כי ההשקעה העולמית בתשתיות באמצעות Project Finance, תסתכם בשנים 2005 עד 2010  ב-369 בליון דולר בממוצע לשנה, מתוכם 63% מהפרויקטים יבוצעו במדינות מתפתחות, חלק ניכר מהם באסיה ובאפריקה. לדוגמא, אינדונזיה לבדה זקוקה ל-150 בליון דולר בחמש השנים הבאות לבניית כבישים, רשתות תקשורת ומתקני כוח. התפלגות ההשקעות לפי סקטור צפויה להיות: 33% לטלקומוניקציה, 31% לכבישים ותחבורה, 30% לחשמל ואנרגיה, 4% למים וסניטציה ויתר הסקטורים עם 2%.

  מחקרים רבים מראים כי ההשקעה בתשתיות קשורה קשר ישיר לרמת ה-GDP (תוצר גולמי מקומי) במדינה. למשל, לאספקה לא סדירה או בלתי אמינה של חשמל מיוחסת פגיעה של 1%-2% ברמת ה-GDP  בהודו, פקיסטאן, קולומביה ואוגנדה. לכן, גוברת מחויבות הממשלות במדינות מתפתחות לפרויקטים שיביאו להתאמת התשתיות לצרכים וניכר גידול בדרישות ובאפשרויות ההשתתפות של הסקטור הפרטי. הסיבה להעדפת גוף פרטי על פני ביצוע פרויקטים בתקצוב ממשלתי מתבססת על ההנחה שיש לו יתרון בהתארגנות ובהקמה של הפרויקט מאחר ונדרשת מיומנות רבה במכלול של פעולות שונות מאוד זו מזו: תכנון כולל, תכנון מפורט, בנייה, גיוס ההון הדרוש, תחזוקה, והפעלת מערך גבייה לטווח ארוך (למשל: גביית תשלומים בגין אספקת חשמל בפרויקט של תחנת כוח או גביית אגרה בפרויקט סלילת כביש אגרה).

  מבדיקות וניתוחים הנערכים מטעם הממשלה במדינת הפרויקט מתברר לרוב כי חלוקת הסיכונים המיטבית בהקמת פרויקט, שבו כל צד (המדינה והזכיין) לוקח על עצמו את הסיכונים שבשליטתו, יכולה להניב עלות הקמה כוללת נמוכה יחסית וכתוצאה מכך מחיר דמי השימוש לצרכן הסופי (בגין החשמל/מים/אגרה וכיוצ"ב בהתאם למהות הפרויקט) יהיה נמוך. לפיכך, מקובלת חלוקת הסיכונים הבאה: היזם הפרטי והמלווים לוקחים את מרבית הסיכונים הכרוכים בעלות ההקמה, ההפעלה, התחזוקה והגבייה שהם בשליטת היזם, ואילו המדינה נוטלת את הסיכון הקשור בהיקף השימוש (למשל בהיקף התנועה בפרויקט כביש אגרה) התלוי בעיקרו בהחלטות הממשלה. היזם והמלווים יוכלו, במרבית המקרים, למזער את הסיכונים הפוליטיים והמסחריים הכרוכים בפרויקט באמצעות ביטוח של חברות ECA (Export Credit Agencies) חברות ביטוח פרטיות שונות או גורמים בינלאומיים בעלי עניין.

  למרות הצלחות מקומיות של חברות ישראליות בביצוע פרויקטים מסוג זה, מרביתן מתקשות בביצוע פרויקטים במדינות זרות. דוגמא להצלחה מקומית הוא פרויקט כביש 6 שבוצע בשיטת BOT ע"י חברת "דרך ארץ" (שותפות של החברות אפריקה ישראל, שיכון ובינוי וקנדיאן הייוויז אינטרשיונל מקנדה) אשר נבחרה במכרז בינלאומי לתכנן, להקים, להפעיל ולתחזק את הכביש לתקופה של 30 שנה בעלות כוללת של 1.2 מיליארד דולר,  במימון בנק הפועלים, בנק קנדי והון עצמי.

  אשרא- החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ- חברת ה-ECA הישראלית (לשעבר IFTRIC- החברה הישראלית לביטוח סחר חוץ בע"מ), תצא בקרוב לשוק עם מוצר חדש שצפוי להרחיב את אפשרויות ההשקעה של חברות ומשקיעים ישראלים המתמודדים על ביצוע פרויקטים במדינות זרות ולשפר את מצבם התחרותי מול חברות בינלאומיות- פוליסת השקעות למלווים. הפוליסה החדשה תאפשר לגורמים מלווים (בעיקר בנקים) לממן פרויקטים, באמצעות Project Finance או בשיטת מימון אחרת, תוך נטרול הסיכונים הפוליטיים במדינה בה מבוצעת ההשקעה וסיכונים נוספים. הפוליסה מבוססת על הסטנדרטים המקובלים בעולם ומכסה עד ל-95% מסכום ההלוואה הניתנת לחברת הפרויקט.

  לפרטים נוספים נא פנו לאשרא בטלפון: 03-5631700

  שירה רזון, חתמת, אגף חיתום וביטוח, אשרא

  עבור לתוכן העמוד