חדשות אשרא

  אשרא השיקה פוליסת ביטוח השקעות למלווים

  21/09/2005

  למשקיעים, חברות בינלאומיות, יצואנים ומוסדות פיננסיים מטרה משותפת - הצלחתן של השקעות מעבר לים. עסקאות השקעה במדינות זרות, מבוצעות ע"י העברת כספים, ציוד או ידע, ומקנות למשקיע הישראלי מניות בחברה בחו"ל בה מבוצעת ההשקעה. עסקאות אלו, עשויות להוות הזדמנות עסקית אטרקטיבית, אולם מעמידות בפני המשקיעים והמלווים אתגרים מסוכנים, בייחוד כאשר מבוצעות במדינות מתפתחות.

  בכדי למזער סיכונים אלה מציעה כיום אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ (לשעבר IFTRIC) שתי תכניות ביטוח השקעות, המבטחות עד 90% מערך ההשקעה, כנגד סיכונים פוליטיים במדינת ההשקעה. האחת - פוליסת השקעות בעלים: מבטחת את המשקיע הישראלי שביצע השקעה באמצעות הלוואה הונית (equity) אשר מקנה לו זכות לקבל חלק ממניות החברה שבה מבוצעת ההשקעה.

  הפוליסה החדשה - פוליסת השקעות למלווים: מבטחת מוסדות פיננסים (בעיקר בנקים) המעוניינים להלוות כספים לחברות ישראליות, לצורך ביצוע השקעה בארץ זרה.

  מנכ"ל החברה, מר אורי ברנשטיין, מוסר כי הפוליסה החדשה פותחת בפני המשקיעים הישראלים אפשרויות חדשות לביצוע השקעות שלא היו ישימות עד היום. פוליסת השקעות מלווים של אשרא מספקת הגנה, תוך שילוב גישה הוליסטית ופרטנית, בהתאם לצרכי הלקוח מפני סיכונים פוליטיים שונים: החרמה, הפרעה ממשלתית, אי המרה ואי העברה, ביטול חוזה שלטוני ומניעת צדק, המכשילים ביצוע פירעון ההלוואה שניתנה לצורך ההשקעה.

  לפרטים נוספים לגבי פוליסת ביטוח השקעות מלווים  החדשה ניתן לפנות לאשרא
  בטלפון: 03-5631700
  www.ashra.gov.il

  שירה רזון, חתמת, אגף חיתום וביטוח, אשרא

  עבור לתוכן העמוד