חדשות אשרא

  נחתם הפרוטוקול הפיננסי עם וייטנאם

  27/05/2008

  רקע

  כלכלת וייטנאם צומחת בקצב מרשים בעשור האחרון. מאז שנת 2002 צמח התמ"ג הוייטנאמי בקצב של למעלה מ-7% מדי שנה. צמיחה כלכלית, התחממות היחסים עם ארה"ב ומדיניות פתוחה יותר לסחר חוץ אפשרו לוייטנאם להצטרף בינואר 2007 לארגון WTO ובהמשך משכו כמויות אדירות של השקעות ישירות זרות. עליה חדה בהיקף השקעות ישירות זרות הביאה להיצעים גדולים של מט"ח בבנקים המקומיים ולנזילות יתר במשק.

  לראשונה מאז המשבר האחרון בשנת 1998, כלכלת וייטנאם ניצבת בפני אתגרים לא פשוטים. "התחממות היתר", המאפיינת לאחרונה את כלכלת וייטנאם, היא הגורם המרכזי המסכן את המשך הצמיחה. אינפלציה גבוהה, גרעון בחשבון השוטף וגידול בהלוואות הינם מסימני ההיכר של התופעה. בחודש אפריל השנה שיעור האינפלציה במונחים שנתיים חצה את 21%, שיא מאז שנת 1991. זהו שיעור אינפלציה מהגבוהים באסיה. הגרעון במאזן הסחר עמד על 11.1 מיליארד דולר - פי ארבע מאשתקד. הייבוא גדל ב- 71%. ממשלת וייטנאם הורידה את תחזיות הצמיחה בשנת 2008 ל-7% מהיעד הראשוני של 8.5%-9%.

  וייטנאם סובלת מהעדר שקיפות בענפים רבים ונמצאת במקום ה- 123 מתוך 180 בטבלת תפיסת השקיפות של Transparency International, עם מדד CPI (מדד השחיתות) של 2.6 מתוך 10. המיקום והדירוג הנמוכים מצביעים על רמת שחיתות גבוהה מאוד במדינה.
  בעשור האחרון וייטנאם עוברת תהליכי ליברליזציה רבים אך מעורבות הממשלה ברוב ענפי המשק דרך חברות ממשלתיות לא פסקה והכלכלה ממשיכה לסבול  מריכוזית רבה.

  בחודשים האחרונים ממשלת וייטנאם ביצעה מספר צעדים על מנת לבלום את האינפלציה, ביניהם העלאת יחס הרזרבה בבנקים, העלאת הריביות והגבלת ההלוואות למשקיעים. אך התערבות יתר עלולה לפגוע בכלכלה, לגרום לגידול בהלוואות ללא תנועה, ליצור לחץ רב על המערכת הבנקאית ולבסוף לאלץ את הממשלה להעמיק עוד את מעורבותה ולערוב לאותם הבנקים.

  סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית Standard and Poor’s הודיעה ב-2 במאי 2008 כי שינתה את תחזית דירוג החוב של וייטנאם מ"יציבה" ל"שלילית". כמו כן, הסוכנות אישרה את דירוג החוב החיצוני לטווח ארוך ("BB"), ואת דירוג החוב המקומי לטווח ארוך ("BB פלוס") והוסיפה כי קיים סיכוי של 33% להורדת הדירוג ב-6-18 החודשים הקרובים.
  צמיחה כה מרשימה, המעוררת עניין בעולם כולו, לא נשארה מחוץ לטווח הראיה של היצואן הישראלי. עליה ברמת אי הוודאות בחודשים האחרונים לצד שינוי המגמה בתחזית דירוג החוב מעידים על הסיכון הלא מבוטל לצד הפוטנציאל הרב של וייטנאם.

   

  פרוטוקול פיננסי נחתם

  הפרוטוקול הפיננסי, שהוא הסכם בין שתי המדינות, נועד לסייע ליצואן הישראלי לחדור ביתר קלות לשוק הוייטנאמי ובתנאים עדיפים על מתחריו הזרים, תוך מיזעור סיכונים וגיוס מימון נוח.

  באוקטובר 2007 נחתם הפרוטוקול הפיננסי בין ממשלת ישראל לממשלת וייטנאם ובאפריל 2008 הוסדרו תנאי הפרוטוקול הסופיים.

  זהו הסכם מסגרת, המסתכם ב- 150 מיליון $, עליו חתמו משרדי האוצר הישראלי והוייטנאמי. הפרוטוקול מהווה תשתית פיננסית בילטראלית מעשית לעידוד ותמיכה בעסקאות יצוא מישראל לוייטנאם והוא משפר את כושר התחרות של היצואנים הישראלים מול מתחריהם מארצות אחרות. עסקאות יצוא שיאושרו במסגרת הפרוטוקול ויבוטחו על ידי אשרא- החברה הממשלתית לביטוח יצוא, יזכו למימון ארוך טווח בתנאים מועדפים ולהנחה  משמעותית בדמי הביטוח.

  הפרוטוקול מגדיר את מסגרת הפעילות, את הליך אישור העסקאות ואת אפשרויות המימון, העומדות בפני הלווה (משרד האוצר הוייטנאמי). התשתית הפיננסית שנוצרה מתבססת על קווי אשראי כלליים (הסכמי מסגרת) בין בנקים ישראלים למשרד האוצר הוייטנאמי, המאפשרים מתן מימון לכל עסקה שתאושר בפשטות ובמהירות בהתאם לכללים ולתנאים שנקבעו בפרוטוקול.

   

  הסכמי מסגרת

   בהתבסס על תנאי הפרוטוקול הפיננסי, נחתמו הסכמי הלוואה כלליים בין משרד האוצר הוייטנאמי לבנקים ישראליים (הסכמי מסגרת), הקובעים את התנאים והתהליכים למתן הלוואה ספציפית למימון עסקת יצוא.

   

  בנק קורספונדנט בוויטנאם

  BIDV - Bank for Investment and Development of Vietnam יבדוק את הקונה עבור משרד האוצר הוויטנאמי ויטפל בדיווחים ובקשר עם הבנקים הישראליים.

   

  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי בין יצואן ישראלי לקונה וייטנאמי, בהתבסס על אחד מהסכמי המסגרת הכלליים שנחתמו בין בנק ישראלי למשרד האוצר הוייטנאמי, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי. במסגרת הסכם ההלוואה זה יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  למשרד האוצר הוייטנאמי (הלווה).

  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בוייטנאם.

  3. לאחר קבלת הסחורה לשביעות רצון הקונה יבקש משרד האוצר הוייטנאמי מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה. 

  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את משרד האוצר הוייטנאמי (הלווה) על פי תנאי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה).

  5. אשרא מבטחת את החזר ההלוואה למשרד האוצר הוייטנאמי בתמורה לקבלת דמי ביטוח.

   

  מבנה המימון

  מימון העסקה הנדרש על פי תנאי הפרוטוקול הינו מימון מלוא סכום ההסכם המסחרי והוא מחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.
  1. הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תועמד במשיכה אחת שתתבצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור Libor חצי שנתי.
  החזר ההלוואה יתבצע על ידי שני תשלומים חצי שנתיים בחודשים ה-6 וה-12 מכניסה לתוקף של הסכם הלוואה ספציפי.

  2. ההלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור בין שתי אפשרויות מימון על פי הקריטריונים הבאים: 
  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 25 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרות A.
  • פרויקטים בסכום העולה על 25 מיליון $ (פרויקטים מועדפים) זכאים למימון לפי אפשרות B.

   

  אפשרויות המימון

  להלן אפשרויות המימון במסגרת ההלוואה לטווח ארוך:

  • אפשרות A:
  תקופת האשראי: 8 שנים מתום תקופת האספקות.
  תנאי פרעון האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 16 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-6 מתאריך המשיכה האחרונה, בהתאם להסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: ריבית ניידת בגובה LIBOR חצי שנתי בתוספת מרווח בשיעור של 0.25%  לשנה.
  תשלומי הריבית: כל שישה חודשים ממועד כניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.

  • אפשרות B:
  תקופת האשראי: 10 שנים מתום תקופת האספקות.
  תנאי פרעון האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 20 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-6 מתאריך המשיכה האחרונה, בהתאם להסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: ריבית ניידת בגובה LIBOR חצי שנתי בתוספת מרווח בשיעור של 0.35%  לשנה.
  תשלומי הריבית: כל שישה חודשים ממועד כניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן
  היצואן יישא בהפרשי הריבית שבין עלות מקורות המימון של הבנק (ריבית ניידת על בסיס לייבור לתקופה הרלוונטית המתאימה) בתוספת מרווח שהבנק גובה בתנאי שוק רגילים לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה על פי תנאי הפרוטוקול.
  ההתחשבנות בין היצואן לבין הבנק בגין הפרשי הריבית אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י  אשרא.

   

  תנאי החיסוי ודמי הביטוח

  אשרא מציעה תנאי ביטוח משופרים לעסקאות המאושרות במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
  ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (כפוף לתנאי הפוליסה).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 40% ו-15% בהתאמה, יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה.
  תשלום דמי הביטוח מהווה תנאי מוקדם לתוקף הביטוח. דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים באופן יחסי מכל משיכה או מראש עבור מלוא ההלוואה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות במסגרת הפרוטוקול עם וייטנאם נמוכים ב-25% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות בוייטנאם שלא במסגרת הפרוטוקול או במדינות המדורגות ברמת סיכון זהה.

   

  תהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י  אשרא והוועדה הבין-משרדית בראשות החשב הכללי בצד הישראלי וע"י משרד האוצר הוייטנאמי.

  2. הפנייה ל-אשרא תיעשה כמקובל על גבי טופס הבקשה לביטוח עסקה שאפשר להוריד מאתר החברה www.ashra.gov.il.

  3. לאחר אישור העסקה בוועדה הבינמשרדית יישלח ליצואן אישור עקרוני בכתב, התקף ל-3 עד 6 חודשים, המפרט את  תנאיי החיסוי ואת עיקרי העסקה המבוטחת.

  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת המסמכים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

   

   

  לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות לאלכס אברבוך, מנהל שיווק
  טלפונים: 03-5631767 או 03-5631700, אימייל:
  alexa@ashra.gov.il, פקס: 03-5611937

  עבור לתוכן העמוד