חדשות אשרא

  נחתם הפרוטוקול הפיננסי השלישי עם סין

  7/06/2010

  ‏‏כ"ה סיון, תש"ע


  ביצוע עסקאות בסין במסגרת הפרוטוקול הפיננסי השלישי

  הפרוטוקול הפיננסי השלישי בין ישראל לסין נחתם ב- 13 למאי 2010 בין משרדי האוצר הישראלי והסיני והוא מגדיר מחדש את תנאיו של הפרוטוקול הפיננסי בין המדינות.

  מהלך זה הינו תוצאה של משא ומתן ממושך בין אשרא ומשרד האוצר הישראלי לבין משרד האוצר הסיני, שמטרתו להקל על תהליך ביצוע עסקאות ולשפר את כושר התחרות של יצואנים ישראלים לעומת מתחריהם מארצות אחרות.

  עיקרי ההישגים של הפרוטוקול הפיננסי השלישי: 
  • הגדלת מסגרת הפרוטוקול ב- 400 מיליון $ כך שהמסגרת המצטברת מסתכמת במיליארד $
  • מתן תנאים מועדפים למסלולים בריבית משתנה על פני מסלולים בריבית קבועה
  • הארכת תקופת האשראי  לפרויקטים מועדפים ל- 15 שנה (במקום 12 שנה)
  • הארכת תקופת החסד להחזר הקרן ברוב מסלולי הריבית משתנה (לחלופות של 10 ו-15 שנה)
  • הרחבת מגוון סקטורים בתמיכת הפרוטוקול (חקלאות, תקשורת, בריאות, אנרגיה, תעשייה, טיפול במים, תשתיות חברתיות וכלכליות)

  רקע
  הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין הינו הסכם מסגרת בין שתי המדינות שמטרתו להמריץ פעילות סחר חוץ ביניהן באמצעות תשתית פיננסית ארוכת טווח שהוכנה מראש.
  מאחר ומדובר בהלוואות בתנאים מועדפים בין המדינות, נוהג הצד הסיני להעניק פטור מתשלום מכס ומע"מ על ציוד שיובא במסגרת הפרוטוקול, למעט יוצאים מהכלל על פי ראות עיניו.

  פרוטוקול ראשון עם סין נחתם עוד בשנת 1995. בגלל יעילותו וכדאיותו לשני הצדדים הוא עודכן והורחב מספר פעמים והיווה תשתית למעל 170 עסקאות יצוא מישראל לסין בתחומי מכשור רפואי, תעשיה, תקשורת וטיפול במים בהיקף מצטבר של מעל  500 מיליון דולר.
  אין ספק שלולא הפרוטוקול, חלק ניכר מהעסקאות הללו לא היו מבוצעות כלל או היו מבוצעות בידי חברות שאינן ישראליות.
   

  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי לייצוא מישראל לסין במסגרת אחד מהסכמי המסגרת שנחתמו בין הבנקים, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בסין ובישראל. במסגרת הסכם הלוואה זה יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  לבנק סיני (הלווה).
  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בסין.
  3. לאחר קבלת מסמכי היצוא לשביעות רצון הקונה יבקש הבנק הסיני מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה.
  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את הבנק הסיני (הלווה) בסכום ההלוואה על פי תנאי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה). 
  5. אשרא מבטחת את החזר ההלוואה ע"י הבנק הסיני בתמורה לקבלת דמי ביטוח.

  מבנה המימון
  מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

  1. הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תתבצע במשיכה אחת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הספציפי.
  ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 1.5% לשנה.
  תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.
  פירעון הקרן (החזר המקדמה):

  • עבור חלופות A ו-B תינתן תקופת אשראי של 12 חודשים מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי ופירעון הקרן יתבצע ב-2 תשלומים חצי שנתיים שווים.
  • עבור חלופה C תינתן תקופת אשראי של 18 חודשים מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי ופירעון הקרן יתבצע ב-3 תשלומים חצי שנתיים שווים.
  • עבור חלופה A-1 תינתן תקופת אשראי של 24 חודשים מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי ופירעון הקרן יתבצע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים. 
  • עבור חלופה B-1 תינתן תקופת אשראי של 48 חודשים מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי ופירעון הקרן יתבצע ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים. 
  • עבור חלופה C-1 תינתן תקופת אשראי של 48 חודשים מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי ופירעון הקרן יתבצע ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים.

  2. הלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור מבין שלוש אפשרויות מימון בהתבסס על הקריטריונים הבאים: 

  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 1 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרויות A או  A-1 בלבד.
  • פרויקטים בסכום שבין 1 מיליון $ ל- 5 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרויות A, A-1 או B, B-1.
  • פרויקטים בסכום העולה על 5 מיליון $ זכאים למימון לפי אפשרויות A, A-1 או B, B-1 או  C, C-1.

  אפשרויות המימון
  להלן אפשרויות המימון במסגרת ההלוואה לטווח ארוך:

  אשראי  ל- 7 שנים (A, A-1):

  • אפשרות מימון A:
   תקופת המימון: 7 שנים.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 12 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 3.2% לשנה.
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.
  • אפשרות מימון A-1:
   תקופת המימון: 7 שנים.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 11 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-24 מכניסתו לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.45% לשנה.
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.

  אשראי  ל- 10 שנים (B, B-1):

  • אפשרות מימון B:
   תקופת המימון: 10 שנים.
   ההלוואה תוחזר לפי שני השלבים הבאים:
   שלב א': 70% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 מכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   שלב ב': 30% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים שהראשון שבהם יוחזר בחודש ה-66 מכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של  2.5% לשנה.
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.
  • אפשרות מימון B-1:
   תקופת המימון: 10 שנים.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 17 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-24 מכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.5% לשנה.
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.

  אשראי  ל- 15 שנים (C, C-1):

  • אפשרות מימון C:
   תקופת המימון: 15 שנים.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 28 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 מכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 3.6% לשנה. 
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.
  • אפשרות מימון C-1:
   תקופת המימון: 15 שנים.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 27 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-24 מכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.5% לשנה. 
   תשלומי הריבית: כל 6 חודשים.


  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן
  היצואן ישא בהפרשי הריבית בין עלות מקורות המימון של הבנק (ריבית ניידת או קבועה לתקופה הרלוונטית) בתוספת מרווח שהבנק גובה בתנאי שוק רגילים לבין הריבית המשולמת על ידי הלווה על פי תנאי הפרוטוקול.
  ההתחשבנות בגין הפרשי הריבית בין היצואן לבין הבנק אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י אשרא.


  תנאי החיסוי ודמי הביטוח
  אשרא מציעה תנאי ביטוח משופרים לעסקאות במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
   ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (בכפוף לתנאי הפוליסה).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 40% ו-15% בהתאמה יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה אלא אם ימצא ביטוח משנה מתאים לעסקה. 
  דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים כאחוז מכל משיכה או מראש וכתנאי לביצוע משיכה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות במסגרת הפרוטוקול נמוכים בכ-35% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות בסין שלא במסגרת הפרוטוקול או במדינות המדורגות באופן זהה.
   


  אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני.
  2. הפנייה לאשרא תיעשה כמקובל ע"י הגשת טופס בקשה לביטוח.
  3. לאחר אישור העסקה יישלח ליצואן אישור עקרוני התקף לכ-3 חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאיי החיסוי והשלבים הבאים למימוש העסקה.
  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

  אנו מקווים שהתנאים החדשים והמשופרים יתרמו להמשך הצלחתו של הפרוטוקול הפיננסי והרחבתו לסקטורים נוספים. 

   


  לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות:
  מזכירות החברה בטלפון 03-5631700, פקס: 03-5611937
  אלכס אברבוך, מנהל שיווק, טלפון: 03-5631767 , דוא"ל:
  alexa@ashra.gov.il
  מריה קופמן, מנהלת מח' חיתום, טל: 03-5631783, דוא"ל:
  mariak@ashra.gov.il
  אתי דן, חתמת, טלפון: 03-5631776, דוא"ל: etid@ashra.gov.il

   

  עבור לתוכן העמוד