ASHRA

משרדי ממשלה

משרד הכלכלה
המינהל לסחר חוץ
אמון על ניהול ונווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל.
מפעיל 41 נספחים מסחריים הפרוסים בבירות סחר בעולם, הפועלים לקידום התעשייה הישראלית בעולם.
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-6662677

בלוג מינהל סחר חוץ:
http://israel-trade.net/  
כתובת דוא"ל: 
Fta.Israel@economy.gov.il

מערך כלי סיוע לתעשייה:
רן יחזקאל, ממלא מקום מנהל מחלקת כלי סיוע לתעשייה - 02-6662631, Ran.Yehezkel@Economy.gov.il
חיים מרטין, כלי סיוע לתעשייה ומוסדות פיננסיים בינ"ל - 02-6662738, Chaim.Martin@Economy.gov.il
אופיר בדר, מנהל קרן הפרויקטים והמכרזים הבינ"ל - 02-6662644, Offir.Bader@Economy.gov.il
חני אלקובי, מנהלת תכנית הודו-סין - 02-6662665, Hani.Alkobi@Economy.gov.il
ליטל שרון, מנהלת תכנית 200 פי 2 - 02-6662682,  Lital.Sharon@Economy.gov.il

נספחויות מסחריות בעולם

משרד האוצר
החשב הכללי 

משרד החוץ
נציגויות ישראל בעולם

דרונט בניית אתרים