סין

  סין

  דירוג מדינה: 3

  הכלכלה השנייה בגודלה בעולם והיצואנית והיצרנית הגדולה בעולם, נמצאת בעיצומו של הליך "איזון מחדש", הכולל מעבר מצמיחה מוטת השקעות לצמיחה מוטת צריכה ומעבר מצמיחה מוטת ייצור לצמיחה מוטת שירותים, בהתאם למדיניות הממשלה. אחת מההשלכות העיקריות של הליך זה היא האטה בצמיחה הריאלית. ככל שהזמן עובר נראה כי הממשלה מתקשה לעמוד בכל יעדיה המוצהרים (צמיחה גבוהה, איזון הכלכלה, יישום רפורמות, ושמירה על יציבות מקרו כלכלית ופיננסית) בו זמנית, ונראה כי היא מעדיפה צמיחה ויציבות מקרו כלכלית על פני יישום רפורמות.

  מחד, לסין פרופיל חיצוני חזק באופן יוצא דופן המתבטא בנזילות גבוהה, עודף בחשבון השוטף במשך שנים וחוב חיצוני נטו שלילי. פרופיל פיסקלי מועדף, בדמות גירעונות תקציביים נמוכים, בסיס מימון מקומי איתן, היעדר חשיפת החוב הממשלתי לתנודתיות בשער החליפין או לתנאי המימון הגלובליים ונכסים ממשלתיים משמעותיים. ובנוסף, שיעור אבטלה נמוך ומדיניות רפורמות וליברליזציה פרגמטית.

  מאידך, השינוי המבני במודל הצמיחה תורם להאטה בצמיחה. רמת החוב, בפרט בקרב ממשלות מקומיות וחברות, גבוהה. בנקאות הצללים צומחת במהירות. ופוטנציאל השחיקה בעתודות המט"ח ובריחת הון מהמדינה עודנו ממשי.

   

   

  עבור לתוכן העמוד